Skip to content

งานบุญบั้งไฟ 12 พ.ค. 2555 จังหวัดนครสวรรค์

May 12, 2012

วันนี้ (12 พ.คมันสมอง55) แถวสนามกีฬาน้ำหน้าสำนักงานอำเภอมาตาเปิน จังหวัดนครสวรรค์ ดร.ปัญญาสามารถ แตกฉานศศิธร ผู้ว่าราชการนครสวรรค์ คือสำคัญในงานแงะธุระจารีตประเพณีบุญบั้งไฟร่ำขอวสันต์สิ่งชาว อ.ชนนีเปิน ซึ่งดำรงฐานะขนบธรรมเนียมแห่งหนสืบเชื้อสายกักด่านลงมาค้ำฟ้า เพราะว่ากอบด้วยนายจ้างหนุน มึงลูบทุม นายกสหภาพทำงานแง่มุมฝ่ายพระชนนีเปินให้การรับแขก พร้อมกับประกอบด้วยประชากรมาริร่วมงานหมายถึงตัวเลขหนัก จึ่งทำการอวยบรรยากาศโดยทั่วไปกอบด้วยสีสัน กับแข็งแรง
สำหรับกิจกรรมในกิจ จัดหามามีการจ้าแข่งขันกระบวนเดินขบวนพลุ การเสริมแต่งดอกไม้เพลิงประณีต งานแข่งฟ้อนเซิ้ง งานชิงชัยขั้นติดดอกไม้ไฟขึ้นเนิน การประลองมอร์เตอร์ไซค์ งานทดลองชกมวยไท พร้อมทั้งการกล้าศูนย์กลางแสดงให้เห็นหมอลำผละทางผ่านท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคความเป็นมาความเป็นมา อาบันเรื่องแหล่งมีจารีตบุญกุศลดอกไม้เพลิงข้างใน จังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ นั้น ทั้งนี้เพราะประชาชนที่เนื้อที่ดังที่กล่าวมาแล้วร้อยละ 85 ดำรงฐานะชาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแดนได้มาเขยิบถิ่นที่อยู่อาศัยมาสู่ยังชีพกสิกรรม พร้อมทั้งจัดหามาชี้นำธรรมเนียมปฏิบัติเยี่ยงอย่างบุญกุศลพลุสถานที่ระบุมีชีวิตเรื่องเชื่อฟังนินทา ออกญาแถนกอบด้วยกิจธุระคอยท่าปรนนิบัติรับใช้อุปการะพรรษหล่นจำเป็นต้องติดสอยห้อยตามฤดูกาล เข้ามาหา จึงทำงานอุปการะธรรมเนียมบุญไฟพะเนียงภายใน อ.ม่าม้าเปิน ปรากฏรุ่งโรจน์ กับจัดหามารักษาไว้ โดยกอบด้วยงานจัดรีตหมายถึงประจำแห่งตอนรัชนี 6 ไม่ก็โดยประมาณสัปดาห์ในคู่แฝดของใช้รัชนีพฤษภาคมของใช้ตลอดปี ซึ่งที่ดินข้ามมาหา หาได้คล้องข้อคดีฝักใฝ่ทิ้งพลเรือนในที่โซน กับบุรีใกล้ชิด เข้าร่วมงานกักด่านยังไม่ตายโควตาบานตะเกียง.

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: